İnovasyon ve AR-GE

Sürdürülebilirlik ve inovasyon Ata Grubu şirketlerinin iş modelinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sürdürülebilirlik konusunu tekil unsurlarla değil, bütüncül ve uzun vadeli bakış açısıyla ele alarak, ortak değer yaratmak bu çalışmaların temelindeki en önemli hedefimizdir. Paydaşlarımıza danışarak oluşturduğumuz öncelikli sürdürülebilirlik konularımız, stratejimizin temelini oluşturur. Bu konularda somut iş çıktıları üretebilmek adına SMART hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşabilmek için stratejik eylemler tasarlarız.  

Sürdürülebilirlik risklerimizi uzun vadeli olarak ele alır, yatırımcı ve hissedarlarımızın 3. parti şirketler ve müşteri beklentilerini bu yönde yönetmeye çalışırız. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızda sürdürülebilirlik risklerine ve fırsatlarına odaklı çalışmalar yürütürüz.

Özetle, sürdürülebilirlik ve inovasyon Ata Grubu şirketleri’nin iş yapma şeklinde belirleyici bir unsurdur. Önleyici yaklaşımla, dünkü çözümlerin yarının problemleri haline gelmemesi için bugünden çalışıyor, değer zincirimiz içerisinde dönüşümün kolaylaştırıcısı olma vizyonuyla hareket ediyoruz.