İK Süreçleri

Ata Grubu şirketlerinde çalışmak isteyen adayların, gerekli mesleki yetkinliklere sahip olmalarının yanı sıra Grup ideallerimizi, hayallerimizi ve değerlerimizi paylaşmalarını bekliyor ve önemsiyoruz.

İnsanı merkeze alan çözüm üretme odaklı yapımız sayesinde;

  • Grup şirketlerinin birlikte uyum içinde çalışmasını sağlıyor,
  • Yeniliğe açık ve çevik projeler üretiyor,
  • Trendleri takip ederek uygulamalara entegre ediyor,
  • “Doğru işe doğru yeteneği” konumlandırıyoruz.

İnsan Kaynakları uygulamalarımızda, çalışanlarımızın işe alımı ile başlayan oryantasyon süreçlerini eğitim, hoş geldin kiti ve buddy ataması ile destekleyerek en iyi şekilde tamamlamayı amaçlıyor;

  • Hem yetkinlikler hem de mesleki bilgi ve beceriler yönünden çalışanlarımızın eğitim ve gelişimlerini destekliyor,
  • Performans odaklı değerlendirme ile çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını en iyi şekilde yönlendiriyoruz.

Ata Grubu İnsan Kaynakları olarak işe alım süreçlerimizi üç farklı kanaldan gerçekleştiriyoruz;

  • Kariyer Portalları
  • Danışmanlık Şirketi
  • “Bi Arkadaş Var” Projesi

“Bi Arkadaş Var” projesi ile, çalışanlarımızı tüm açık pozisyonlar için arkadaşlarını önermeye teşvik ediyor ve önerileri özenle değerlendiriyoruz.

Değerlendirme Süreçleri

İş Görüşmeleri
Vaka Çalışmaları
Kişilik Testleri
Yabancı Dil Testleri
Genel Yetenek Testleri