Ata'lı Olmak

Atalılar olarak, kurucumuz Ertuğrul Kurdoğlu’nun hayalleri gerçeğe dönüştüren girişimci ruhunu taşıyor, insan kaynağımızın genç ve dinamik yapısıyla, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyoruz.

Yaş ortalaması
35
Toplam çalışan sayısı
55.000
Çalışan kadın sayısı 25.688,
erkek sayısı 29.312

Ata Grubu Değerleri

Grup şirketleriyle
iş birliğine
öncelik vermek.
Grup içinden ve dışından
en iyi uygulamaları
belirleyerek
Grupta yaygınlaştırmak.
Zorluklarla karşılaştıklarında
Atalıların önlerini
açmaya yardımcı olacak
Grup kaynaklarını
seferber etmek.
Yaratıcılığı öne çıkaran
ve bu özelliği değere
çevirebilen sistemler
kurmak.
Grup şirketlerinin ve
çalışanlarının yakın
çalışmasından ortaya
çıkacak sinerjiden
yararlanmak.
İnsan kaynakları
yönetiminde dünya
standartlarını
esas almak.

Hayat Boyu Öğrenme

Çalışma arkadaşlarımızın verimliliğini artırmak, yetkinliklerini güncel tutmak ve geliştirmek, geri bildirimlerini almak ve şirketimizin gelişimine katkıda bulunmak için her yıl düzenli eğitimler organize ediyoruz. Bünyemiz altındaki LMS sistemimiz ile çalışanlarımızın aktif ve dijital öğrenme süreçlerine destek oluyor, kariyer gelişimlerinde her adımda birlikte yürüyoruz.

Kişiselleştirilmiş eğitimlerin, mesleki becerilerin gelişiminde ne kadar etkili olduğunu biliyor, çalışanlarımızdan bu doğrultuda gelen talepleri de değerlendiriyoruz.

Liderlik Akademisi

Müdür ve üstü seviyedeki çalışanlarımızın, kişisel, mesleki, kurumsal ve yönetsel gelişimi bütüncül bir yaklaşımla ele almalarını sağlayarak, iletişim, strateji, liderlik, finansal becerilerini geliştirmelerine olanak sağlarken, kurumsal çerçevede etkilerini artırmaları, ekiplerinin ve çalışma arkadaşlarının potansiyellerini ve gelişim alanlarını ortaya çıkarmalarını hedefleyen bir akademidir.

Birebir Ata

Sinerji, bilgi aktarımı ve ilişki yönetimine dayanan bir görüşme serisidir. İş hayatı, kişisel deneyimler, son teknolojik gelişmeler, kariyer planlamaları ve toplumsal sorunlar gibi birçok konu başlıklarının görüşüldüğü bu seri, çalışanlarımıza farkındalık kazanımı sağlayan, geri bildirim kültürünün yerleşmesini ve çift taraflı öğrenme sürecini destekleyen bir projedir.

Biraz Biraz

“Biraz Biraz” podcast serisi, “biraz ondan biraz şundan” felsefesiyle yola çıkılan; kariyerden sanata, kişisel gelişimden hobilere kadar birçok farklı konuya değinme hedefi ile ortaya çıkarılan bir projedir.