ATA GYO

Geleceğe yapılan yatırımlar için, güvenli ve kazançlı tercih

Finans FİNANS
1997 YILINDAN BERİ

Ata GYO, 1997 yılında menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kurulan Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 2012 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesiyle oluşmuş bir şirkettir. Bu tarihten beri gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde faaliyet göstermektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuştur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 23.750.000 TL’dir.

Ata GYO, Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal eden, esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve kayıtlı sermayeli olarak faaliyet gösteren halka açık anonim ortaklıktır.

Ata GYO’nun yatırım hedefi, gayrimenkul varlıkları ve projelerinden oluşan çeşitlendirilmiş yüksek getirili bir portföy oluşturmaktır.

Ata GYO temel olarak hem kira getirisi sağlayacak hem de değer artış potansiyeli olan ticari gayrimenkul varlıklarını ve projelerini hedeflemektedir. Kiralanabilir her türlü gayrimenkul, perakende, ofis, lojistik başta olmak üzere bu kapsama girmektedir.

ATA GYO asli olarak ticari gayrimenkulleri hedeflemekle birlikte, yönetim kararına bağlı olarak gayrimenkul sektörü içinde konut gibi farklı segmentlere de yatırım yapabilmektedir.

Kira getirili gayrimenkul portföyü oluşturma hedefinde önceliği, perakende odaklı gayrimenkullere vermektedir.

Satın almalar, piyasaların döngüleri içerisinde bulundukları noktada kira artışları ve/veya kira/maliyet oranındaki düşüşlerle ilgili öngörüleri faydaya çevirmeyi hedeflemektedir. Şirket, uyguladığı dinamik yatırım stratejisi ile yatırım süreçlerinde sürdürülebilir şekilde gayrimenkul alım-satımları gerçekleştirmektedir.

Banka şubeleri, elektronik mağaza zincirleri, süpermarketler muhtemel diğer perakende kiracıları arasında yer almaktadır.

Üyelikler

GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği)
ULI (Urban Land Institute)

Web Sitesi: www.atagyo.com.tr

Öne
Çıkanlar

Hem kira getirisi yüksek hem değer artışı sağlayacak ticari gayrimenkullerden oluşan portföy yapısı

Uygulanan iş modeli sayesinde Türkiye’nin her bölgesinde yatırım yapabilme potansiyeli

Likit varlıklardan oluşan portföy yapısı ile dinamik yatırım stratejisi oluşturma kapasitesi

Diğer Markalarımız